Prezentare Spital C.F. Sibiu

 Spitalul General C.F. Sibiu este o unitate de asistenta medicala, înfiintata în anul 1956, fiind printre primele spitale din reteaua Ministerului Transporturilor  

 Spitalul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 11582

Spitalul General C.F. Sibiu nu are o populatie arondata, acordarea asistentei medicale se adreseaza întregii populatii a judetului Sibiu si a judetelor învecinate, cu preponderenta asiguratilor Casei Judeţene  de Sanatate Sibiu , dispunând de capacitate tehnica, financiara si de resurse umane calificate pentru a trata afectiuni medicale si chirurgicale.

Din anul 2010 spitalul este certificat conform Standardului SR EN ISO 9001:2008

Localizare/Harta/Modalitati de acces catre spital   

 

Persoana de contact: Managerul spitalului

 Spitalul General C.F. Sibiu are în structura 67 de paturi, repartizate astfel:

  •  BOLI INTERNE (Cronici, Cardiologie, Medicină Internă) cu 49 paturi din care 2 pentru spitalizare de zi
  •  CHIRURGIE(Generală, Vasculară. ATI) cu 18 paturi din care 2 pentru spitalizare de zi

În 2018  pacienti tratati  :1982 Spitalizare continuă, 713 Spitalizare de zi, 32008 Servicii clinice

Pe lânga acestea mai functioneaza un Laborator de analize medicale, Compartiment radiologie-imagistica medicala, Farmacie generala cu circuit închis.

Laboratorul de analize medicale este acreditat RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 15189.2013

Ambulatoriul de Specialitate este parte componenta a spitalului si include cabinete în urmatoarele specialitati:

  •  Medicina interna
  •  Chirurgie generala
  •  Oftalmologie
  •  Neurologie
  •  O.R.L.
  • Psihiatrie
  • Dermatologie
  •  Medicina muncii 
 În cadrul Ambulatoriului de specialitate functioneaza si Comisia Teritoriala pentru Siguranta Circulatiei.

Institutii partenere : 

                                       Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu , Spitalul Militar Sibiu,  

                                      Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu , Spitalul de Psihiatrie Sibiu

Programe  in derulare: Screening pentu depistarea cancerului de col uterin

Asistenta postspitalizare: SAN-MED