OMS 1096/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale

NORME TEHNICE OMS 1226/2012

LEGEA 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

HG 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor

HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

Ordinul  nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind  curățarea,  dezinfecția  și  sterilizarea  în unitățile  sanitare  publice  și  private

ORDIN nr. 1049 din 5 iulie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor  minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

ORDIN nr. 1256 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică

ORDIN nr. 1257 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii

Ordinul Nr.1258 din 10.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

ORDIN nr. 1259/1.392/2013 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale și/sau psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor

ORDIN nr. 1260 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării   

ORDIN nr. 1261 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor

ORDIN nr. 1262 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor

ORDIN nr. 1263 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

ORDIN 1428 din 19 septembrie 2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 privind Codul Administrativ

LEGEA nr. 118 din 20 iunie 2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare

ORDIN nr. 428 din 12 martie 2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale și materialele sanitare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-COV-2

DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență 

LEGEA nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

ORDIN MS NR.555/202 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19

ORDIN MS NR.570/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2)

DECRET NR.240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

OUG NR.70/2020 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

ORDIN nr. 860 din 21 mai 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 

ORDIN nr. 1.092/745/2020pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical

ORDIN 1070/2020

ORDIN 1309/2020

OUG NR.147/2020

ORDIN 1375/2020

ORDIN 1509-934/2020

OUG 182/2020

OUG NR.198/2020

LEGEA NR.257/2020

ORDIN NR. 1161/2020

ORDIN NR 2054/2020

LEGEA NR.278/2020

HG NR.1035/2020

HG NR.1091/2020

ORDIN NR.2139/2020

ORDIN 2237/2020

ORDIN 2240/2020

HG NR.4/2021

ORDIN NR.35/2021

HG NR.53/2021

ORDIN NR.257/2021

ORDIN NR.434/2021

OUG NR.20/2021

HG NR.696/2021

ORDIN NR.1069-629/2021

ORDIN NR.1068-627/2021

ORDIN NR.1398-729/2021