Spitalul General C.F. Sibiu - medicina interna, chirurgie, radiologie, farmacie, laborator, neurologie, oftalmologie, orl, ginecologie, psihiatrie, laborator specialitate, cabinete medicale, urgente, teste - analize medicale, tarife investigatii medicale, urgente Spitalul General C.F. Sibiu - medicina interna, chirurgie, radiologie, farmacie, laborator, neurologie, oftalmologie, orl, ginecologie, psihiatrie, laborator specialitate, cabinete medicale, urgente, teste - analize medicale, tarife investigatii medicale, urgente

INFORMATII PUBLICE UTILE:

Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu

 INFORMATII UTILE PACIENTI:

Aici găsiți informații despre condițiile de internare, tarife ambulator și modul de programare pentru internare.

La sectiunea siguranța circulației găsiți informații despre actele necesare pentru vizita medicală, tarife și modul de programare.

Tabel gărzi 

  AUDIENȚE

  Manager : Luni, Miercuri, Vineri : 13 - 15

  Dir. medical : Marţi, Joi:                   13 -15

 Adrese de e-mail:

  Manager                                      spitalcfsibiu@gmail.com 

  Director Medical                        spitalcfsibiu.dm@gmail.com

  Director financiar contabil       spitalcfsibiu.dfc@gmail.com

  Șef Birou Administrativ           spitalcfsibiu.aat@gmail.com

  Jurist                                           spitalcfsibiu.juridic@gmail.com

  Achiziții                                       spitalcfsibiu.achizitii@gmail.com 

  Resurse umane                        spitalcfsibiu.rus@gmail.com     

 Pagina facebook:     https://www.facebook.com/spitalcfrsibiu

 Linkuri utile 

  Ministerul transporturilor

  Ministerul sănătății

  Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

  Direcția Sănătate Publică Sibiu

  Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

 Colegiul Medicilor din Romania

  Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Sibiu

 Legislatie

 Regulament intern

  ORGANIGRAMA

  RO   Plan Management 

  Plan strategic de dezvoltare

  Plan de integritate

  Declaratia managerului privind impementarea Sistemului de Management al Calitatii

  Informații de interes public (Legea544/2001): Persoana responsabilă - Managerul spitalului

  Formular pentru solicitare in baza Legii nr. 544/2001

  Modalitatea de contestare a deciziei

  Contract cadru

  LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicata**) privind reforma in domeniul sanatati

  LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001
  pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Spitalul General C.F. Sibiu - medicina interna, chirurgie, radiologie, farmacie, laborator, neurologie, oftalmologie, orl, ginecologie, psihiatrie, laborator specialitate, cabinete medicale, urgente, teste - analize medicale, tarife investigatii medicale, urgente Spitalul General C.F. Sibiu - medicina interna, chirurgie, radiologie, farmacie, laborator, neurologie, oftalmologie, orl, ginecologie, psihiatrie, laborator specialitate, cabinete medicale, urgente, teste - analize medicale, tarife investigatii medicale, urgente
 
  Copyright @ 2008 Spitalul General C.F. Sibiu